loading

Tag: Mój Prąd

  • Home
  • Tag: Mój Prąd
Mój Prąd Fotowoltaika

Program dofinansowania Mój Prąd 4.0 – Fotowoltaika

Mój Prąd Fotowoltaika

Mój Prąd Fotowoltaika 4.0 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uruchomiono kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w cieszącym się wielką popularnością programie „Mój Prąd”. Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Funduszu. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys. zł w formie bezzwrotnego dofinansowania.

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikują się następujące koszty:
1) zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele
fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika
nie jest kosztem kwalifikowanym);
2) zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła
i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.

Czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd” będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program w nowej odsłonie nadal adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli PV) – będzie można również uzyskać finansowe wsparcie na nowe komponenty. Dotacja z NFOŚiGW obejmie bowiem urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta. Dzięki temu sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

Kwalifikowane do dofinansowania mają być następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem). Dochodzi też zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Główne założenie programu „Mój Prąd” w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią. Energią którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Czwarta edycja ma zatem prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.

W ramach programu „Mój Prąd Fotowoltaika” w edycji czwartej będzie można wiele otrzymać. Do 4.000 zł jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV (jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku).

Jednak NFOŚiGW proponuje, aby wnioskodawcy decydowali się na dodatkowe elementy, tworzące bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej. Takie jak magazyny umożliwiający magazynowanie wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokonsumpcję.

Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do paneli wzrośnie do 5.000 . Dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń ma być następujące: magazyn ciepła (do 5.000 ), magazyn energii (do 7.500 zł), system zarządzania energią (do 3.000 zł). Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20.500 zł. Przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.       

Nabór prowadzą od 15.04.2022 do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy lecz nie dłużej niż do 22.12.2022 r.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie rządowej programu https://mojprad.gov.pl/