loading

Serwis

Każda instalacja, czy też urządzenie

wymaga serwisu

Nie należy tego rozumieć jako ingerencję w działanie urządzenia tylko wtedy, gdy nie działa ono poprawnie. Serwisy czasowe dla niektórych urządzeń są wymagane, aby podtrzymać gwarancję producenta. Dzięki wykwalifikowanej kadrze naszej firmy i regularnym serwisom, polegającym na wymianie zepsutych lub kwalifikujących się podzespołów do wymiany wydłużamy życie urządzeń oraz zmniejszamy ryzyko potencjalnych usterek.
industry image

Każda nasza nowa instalacja wyposażona jest w książkę serwisową zakładaną przez instalatora, notowane w niej są przeglądy oraz wszystkie ewentualne usterki, dzięki temu każdy z naszych serwisantów ma ułatwione zadanie, a właściciel instalacji sam może kontrolować odstępy czasowe następnej konserwacji.