loading

Magazyn energii – warto się nim zainteresować?

 • Home
 • Blog
 • Magazyn energii – warto się nim zainteresować?
Magazyn energii
01lip

W obliczu obecnej świadomości ekologicznej i rosnącego zapotrzebowania na energię coraz większą popularnością cieszy się inwestycja w jej magazyn. Nie bez przyczyny – umożliwia on efektywne zarządzanie wytworzoną energią oraz zwiększenie niezależności energetycznej. W poniższym artykule omówimy, dlaczego warto rozważyć inwestycję w magazyn energii, jakie są główne korzyści tego rozwiązania oraz czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Zapraszamy do lektury!

Magazyn energii w pigułce

Aby lepiej zrozumieć zasadę działania magazynów energii, warto zacząć od przyjrzenia się procesowi pozyskiwania energii słonecznej przez panele. Głównym zadaniem fotowoltaiki jest konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Dzieje się to w krzemowych ogniwach, gdzie fotony wzbudzają wolne elektrony, generując prąd. Trafia on do inwertera, który z kolei przekształca go na prąd o parametrach zgodnych z siecią domową. W sytuacji gdy produkcja energii odpowiada zapotrzebowaniu domu, system działa bezproblemowo. Jednak co zrobić, kiedy pojawi się nadwyżka?

Tradycyjne instalacje fotowoltaiczne nie mają możliwości przechowania wyprodukowanej energii, co oznacza, że musi ona zostać zużyta. Jednym ze sposobów zarządzania nadwyżką prądu jest przesyłanie jej do sieci energetycznej. Jednak dawniej prosumenci (czyli producenci i jednocześnie konsumenci energii) musieli ponosić znaczne straty przy takim rozwiązaniu, oddając od 20 do 30% przesyłanej energii jako opłatę. Obecnie system net-billingu pozwala na bardziej korzystne rozliczenia, gdzie zakłady energetyczne odkupują energię po stawkach rynkowych, jednak to magazyn jest najkorzystniejszym obecnie rozwiązaniem. Przechowuje on energię elektryczną, aby można ją było wykorzystać później.

Zasada działania magazynu energii

Magazyn energii może być zasilany różnymi źródłami, takimi jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, sieć elektroenergetyczna lub nawet generator prądotwórczy. Kiedy źródło generuje nadmiar energii (np. w słoneczny dzień, gdy panele fotowoltaiczne produkują więcej prądu niż jest to potrzebne), nadmiar ten jest przesyłany do magazynu. Tam dochodzi do wielu procesów, tj. przekształcania i przechowywania energii elektrycznej w alternatywnej formie, a następnie do konwersji tej energii z powrotem na prąd w razie potrzeby.
panele fotowoltaiczne
Proces ładowania rozpoczyna się w momencie, gdy energia dostarczana przez panele słoneczne trafia do akumulatora, powodując przepływ prądu. W tym czasie jony litu przemieszczają się z katody do anody, gdzie osiadają między warstwami grafitu, magazynując energię. Podczas rozładowywania proces jest odwrotny – lity jonu powracają z anody do katody, co generuje prąd elektryczny, gotowy do zasilania urządzeń. Cały proces nadzorowany jest przez system zarządzania baterią, który monitoruje parametry takie jak napięcie, prąd, temperatura oraz stan naładowania, zapewniając bezpieczne i efektywne działanie akumulatora.

Zarządzanie energią może być również dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, takich jak automatyczne ładowanie w określonych porach dnia lub tygodnia. Warto nadmienić, iż magazyny muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa, jak również regulacje prawne, aby zapewnić stabilność, a także niezawodność działania. Obejmuje to zabezpieczenia przeciwpożarowe, systemy chłodzenia baterii oraz zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektroenergetycznymi.

Magazyn energii – rodzaje

Magazyny są kluczowym elementem nowoczesnych systemów energetycznych, umożliwiającym przechowywanie energii na późniejsze użycie. Istnieje kilka głównych typów magazynów energii:

 • magazyny elektrochemiczne,
 • baterie litowo-jonowe,
 • baterie litowo-żelazowo-fosforanowe,
 • baterie kwasowo-ołowiowe,
 • baterie przepływowe,
 • baterie sodowo-siarkowe,
 • magazyny mechaniczne,
 • pompowane magazyny wodne,
 • magazyny energii w formie sprężonego powietrza,
 • magazyny termiczne,
 • bufory do pompy ciepła,
 • zbiorniki CWU i inne magazyny termiczne lub chłodnicze.

Najczęściej wykorzystuje się magazyny termiczne oraz akumulatorowe. Wśród tych drugich prym wiodą baterie litowo-jonowe, charakteryzujące się wysoką gęstością energetyczną i długą żywotnością. Starsze baterie kwasowo-ołowiowe, choć tańsze, mają niższą wydajność, a także krótszy cykl życia. Baterie sodowo-siarczkowe są przeznaczone dla dużych instalacji przemysłowych ze względu na swoją sprawność. Baterie przepływowe zapewniają dużą pojemność i łatwe skalowanie, choć są bardziej skomplikowane konstrukcyjnie. Superkondensatory z kolei oferują szybki czas reakcji, idealny do krótkotrwałego przechowywania energii. Magazyny energii mechanicznej, takie jak sprężone powietrze i koła zamachowe, przechowują energię w formie mechanicznej, umożliwiając jej szybkie uwolnienie – są przydatne tam, gdzie może być ona bezpośrednio wykorzystana.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w magazyn energii?

Zwiększenie niezależności energetycznej

Inwestycja w magazyn energii pozwala gospodarstwom domowym czy też przedsiębiorstwom na zwiększenie niezależności energetycznej. Dzięki magazynowi można przechowywać nadmiar energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne, a następnie wykorzystać ją w okresach mniejszego wytwarzania lub wysokiego zapotrzebowania.

Optymalizacja kosztów energetycznych

Magazynowanie energii pozwala na optymalizację kosztów – możliwość jej pobierania z magazynu w godzinach szczytu lub w trakcie droższych taryf umożliwia obniżenie rachunków za prąd.

Wsparcie dla sieci energetycznych

Magazyny mogą pełnić funkcję stabilizatorów sieci energetycznych, redukując skoki w produkcji i zapotrzebowaniu na energię. W przypadku awarii lub problemów z dostępnością prądu z sieci publicznej magazyn może go dostarczyć, a tym samym zachować ciągłość pracy.

Ekologiczne i zrównoważone źródło energii

Inwestycja w magazyn energii wspiera ekologię poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym – pozwala to na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie śladu węglowego. Magazynowanie oraz pozyskiwanie jej z OZE stwarza idealne warunki do tego, by wydobycie paliw kopalnych sukcesywnie się zmniejszało.

Od czego zależy cena magazynu energii?

Cena magazynu energii jest uzależniona od wielu czynników, w tym:

 • rodzaju technologii,
 • pojemności,
 • mocy systemu,
 • czasu ładowania czy rozładowania,
 • efektywności, żywotności,
 • kosztów instalacji, operacyjnych i konserwacyjnych,
 • a także od czynników zewnętrznych, takich jak ceny surowców, polityka rządowa oraz rynek energetyczny.

Koszty instalacji różnią się też w zależności od lokalizacji i skali projektu, a bardziej zaawansowane technologie mogą wymagać większych nakładów finansowych związanych z konserwacją. Cena może również ulec zmianie w zależności od czynników zewnętrznych, takich jak dotacje i ulgi podatkowe, które obniżają koszty początkowe. Wybór odpowiedniego magazynu energii wymaga uwzględnienia tych zmiennych, aby zapewnić optymalną równowagę między kosztami a korzyściami w kontekście konkretnych potrzeb użytkownika.

Inwestowanie w magazyn energii to opłacalne rozwiązanie, które oferuje liczne korzyści i gwarantuje komfort wynikający z niezależności dzięki ekologicznemu systemowi. Tego rodzaju instalacja umożliwia bardziej efektywne zarządzanie energią, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, a to z kolei zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto komponenty wspierają stabilność całej sieci, redukując obciążenia i niwelując wahania w dostawach prądu. Ważnym aspektem jest także ich wkład w ochronę środowiska, ponieważ przyczyniają się do znacznej redukcji emisji CO2. Mając pełną świadomość korzyści oraz dysponując niezbędnymi informacjami na temat aspektów, które należy uwzględnić, proces podejmowania decyzji staje się łatwiejszy i bardziej świadomy. Znajomość kosztów, technologii, efektywności systemu oraz wymagań instalacyjnych pozwala lepiej ocenić, jakie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie dla konkretnych potrzeb, a także warunków. Dzięki temu inwestycja w magazyn energii stanie się nie tylko korzystnym wyborem pod względem ekonomicznym, ale również strategią, przyczyniając się do długoterminowej trwałości i zrównoważonego rozwoju energetycznego!

Posted in:
Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, string given in /home/server524951/ftp/energius/wp-includes/kses.php on line 1188
Uncategorized